OKOLÍ ČEŇKOVY PILY


Naučná stezka Královácký dvorec
 Antýgl
Kašperské Hory Hrad Kašperk
Naučná stezka Povydří

    vede údolím řeky Vydry od Čeňkovy Pily k Antýglu. Tato oblast je zajímavá jak po stránce geologické (výskyt kamenného moře a tzv. obřích hrnců v řečišti Vydry u Turnerovy chaty), tak po stránce botanické (výskyt mnoha druhů chráněných rostlin, např. lilie zlatohlavé, dřípatky horské, plavuně vidlačky) i zoologické (výskyt některých druhů chráněných živočichů, např. ořešníka kropenatého, ledňáčka říčního, vydry říční a rysa ostrovida).

Královácký dvorec Antýgl (928 m n.m.)

    je původně sklářská huť založená v r. 1523 Janem Fuchsem ze Svojše. Ve sklárně se až do r. 1815 vyráběly tzv. pateříky (korálky do růženců). Později zde byl postaven dvorec ochránců hraničních hvozdů, tzv. králováků, který od r. 1964 slouží jako autokemp.

Kašperské Hory (740 m n.m.)

    je město známé těžbou zlata již před r. 1325. Jeho důležitosti si byl vědom i Karel IV., který v r. 1366 zřídil k městu novou obchodní stezku z Pasova. V době předhusitské město patřilo k nejvýznamnějším zlatonosným revírům Českého království, nacházelo se zde asi 40 dolů a mnoho štol. Jeho význam dokládají i četné archeologické nálezy, např. zlatých keltských mincí (nález v roce 1891). Původní těžbu zlata připomínají tzv. sejpy - pískové kupy a nasypané jámy zbylé po dolování a rýžování zlata. V arciděkanském kostele sv.Markéty (z 2 pol. 14 století, resp. z r.1883) na náměstí je možné si prohlédnout mimo jiné i monstranci s hrudkami zlata těženého v okolí. Ve městě je též soukromé Muzeum historických motocyklů a Městské muzeum s památkami z této části Šumavy a ze života zdejšího lidu tak, jak žil v minulých staletích.

Hrad Kašperk (886 m n.m.)

    byl postaven v r. 1356 stavitelem Vítem Hedvábným jako vojenský hrad k ochraně obchodní stezky z Pasova do Čech, zlatých dolů a rýžovišť v Kašperských Horách a zemské hranice. Byl zastavován různým držitelům (např. Zmrzlíkům ze Svojšína, Šternberkům), až byl v r. 1617 odkoupen městem Kašperské Hory. Po roce 1655, kdy byl vydán rozkaz k poboření pevných dradů, jej měšťané přestali udržovat a navíc z něj vylámali a odvezli velké množství použitelného stavebního materiálu. Dnes je hrad přístupný a prochází postupnými opravami. Z jedné z hradních věží je krásný rozhled do šumavské krajiny.